Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus voi auttaa työssä jaksamisessa, työroolien selventämisessä, työyhteisön toiminnassa, erilaisissa työn muutoksissa, tehtävien ja tavoitteiden selkeyttämisessä, johtamisessa, oppimisessa, kehittymisessä, tuottavuudessa ja tehokkuudessa.

Lue lisää!

Henkilökohtainen sparraus

Henkilökohtaisesta sparrauksesta voi olla hyötyä silloin, kun edessä on vaikea valinta, elämän punainen lanka on kadoksissa tai tarvitset apua ajatusten järjestämiseen ja fokusointiin. Sparraus ei ole terapiaa, vaan tapa tarkkailla tilannetta tai asiaa joka puolelta.

Lue lisää!

Improvisaatio-ohjaus 

Improvisaatio on teatteri-ilmaisun laji, jossa ei ole käsikirjoitusta. Improvisaatio perustuu läsnäololle, reagoinnille ja rajoitteista vapautumiselle. Improvisaation voi ajatella olevan leikkiä, jossa kaikki on mahdollista. 

Lue lisää!

Esiintymisvalmennus 

Esiintymisvalmennuksessa perehdytään esiintymisjännityksen anatomiaan, harjoitellaan esiintymistilanteita, sekä opitaan käytännön keinoja esiintymisjännityksen hallintaan ja siitä poisoppimiseen.

Lue lisää!

Metsämieliohjaus 

Metsän ja luonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat, jo 20 minuutin luonnossa oleilun jälkeen on voitu todistaa verenpaineen laskua ja stressitilan helpottumista kehossa. Metsämieli on Sirpa Arvosen kehittämä luonnollinen menetelmä. 

Lue lisää!

Työhyvinvointipalvelut 

Työhyvinvointipalveluina tarjoan improvisaatio-ohjausta, esiintymisvalmennusta ja metsämieliohjausta yksin tai useamman kokonaisuuden yhdistelmänä. 

Lue lisää!

Kirjoituspalvelu

Tarvitsetko apua tekstin tuottamiseen? Raportit, suunnitelmat, selvitykset ja muut tekstit syntyvät luovasti ja luotettavasti. Kysy tarjousta erilaisista kirjallisen sisällön tuottamispalveluista!

Lue lisää!

Tapahtumajärjestäjä- ja juontopalvelu

Vuosien juontajakokemuksella erilaisista ulko- ja sisätapahtumista voin sanoa olevani nopeasti reagoiva, luonteva ja tilanteen tasalla pysyvä, luotettava juontaja mihin tahansa tilaisuuteen. Tarvittaessa voin ottaa tapahtumajärjestelyissä suuremmankin vastuun.

Lue lisää!

Työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen

Oman ja perheeni hyvinvoinnin ja terveyden tukena ovat vahvasti: suomalainen luonnollinen villiravinto Arctic Nutrition  ja fysikaalinen verisuoniterapia Bemer.